fbpx

Convingerea Global Ethic este că, o societate durabilă nu poate fi decât o societate etică.

Publicat de dianatalpos25 pe

A fi un ONG de referinţă este, desigur, un atu formidabil şi este important ca GLOBAL ETHIC să fie perceput ca atare într-un sector în care încrederea partenerilor, a autorităților publice și a celorlalte părți implicate este decisivă.
Dar acest fapt este totodată – și înainte de toate – o exigentă: aceea a respectului, a conștiinței unei deosebite responsabilități. Această exigentă este cotidiană și este mândria noastră.

Etica este firul conducător al activităților noastre. Ea ne însoțește viziunea pe termen lung în orice context, fie el perturbat sau nu. Ea debutează prin aplicarea valorilor .

Peste tot în lume, valorile se reunesc în jurul unui fundament comun şi împărtășit.

EXIGENŢA, care garantează performanța noastră pe termen lung pentru toate părțile implicate, urmărind continuu eficiența și inovația în avantajul binelui public.

ANGAJAMENTUL, care armonizează dezvoltarea GLOBAL ETHIC asigurând servicii esenţiale pentru OM și democrație .

ÎNDRĂZNEALA, care ne permite să trăim prezentul cu optimism şi să construim viitorul cu creativitate.

COEZIUNEA, care ne mobilizează forţele într-un spirit comun de echipă pentru a face din principiile de etică, surse durabile de progres şi dezvoltare.

GLOBAL ETHIC  se înscrie astfel într-o politică de etică globală ambiţioasă al cărei obiectiv este, pe de o parte, să ancoreze etica în strategie, în management , în cultură şi în practicile profesionale şi pe de altă parte, să aloce mijloacele de organizare a dispozitivului şi a coordonării sale manageriale, astfel încât să poată fi evaluată conformitatea cu angajamentele luate.

Principiile noastre etice se pot rezuma în patru mesaje simple:

  • să acţionăm în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare ,
  • să înrădăcinăm cultura integrității morale,
  • să facem dovadă de loialitate şi de onestitate,
  • să-i respectăm pe ceilalți.

Acestea sunt conceptele cheie aplicabile în toate gesturile noastre profesionale, peste tot unde suntem prezenţi si în relație cu toți partenerii si colaboratorii nostri. Ştim cu toții că o bună reputaţie se câştigă greu dar se pierde uşor; astfel intreaga comunitate GLOBAL ETHIC  participă, cu rigoare, la construcţia şi protecţia reputaţiei noastre.

Etica este o dimensiune esenţială a reuşitei proiectelor noastre.
Etica  se recunoaşte în principiile fundamentale care ne ghidează comportamentele: conformitatea cu legile şi reglementările în vigoare, integritatea, loialitatea, cinstea şi respectul faţă de oameni.
Ca regulă generală şi în orice circumstanţe, membrii si partenerii noștri trebuie să respecte reglementările internaţionale, naţionale, locale, cât şi regulile de deontologie profesională referitoare la activităţile lor.

În ceea ce priveşte regulile noastre specifice, membrii au posibilitatea de a-şi adapta modul de organizare în funcţie de împrejurări, pentru a respecta legile şi în relații cu anumite structuri ale societății care se concretizează prin uzante diferite de practicile noastre.

Politica de etică globală ,  al cărei obiectiv este, pe de o parte, să ancoreze etica în strategie, în management şi în practici profesionale şi, pe de altă parte, să aloce mijloacele de organizare a dispozitivului şi a coordonării sale manageriale, astfel încât să poată fi evaluată conformitatea cu angajamentele luate.

GLOBAL ETHIC  refuză orice compromis în privinţa integrităţii, care guvernează relaţiile sale profesionale. Plecând de la acest principiu, acordăm cea mai mare importanţă calităţilor morale ale colaboratorilor și membrilor noștri.
Suntem cu toţii conştienţi că reputaţia noastră se fundamentează pe actele noastre. Este deci imperativ ca fiecare să acţioneze moral în toate circumstanţele şi să promoveze o cultură a integrităţii.
În practică, integritatea prescrie să evităm orice situaţie susceptibilă de a crea un conflict între interesele sociale şi cele ale GLOBAL ETHIC. Edificând convingerea că avem datoria de a respecta anumite valori fundamentale, ea va contribui la instaurarea unui climat de încredere şi va constitui un scut contra practicilor de corupţie, ce reprezintă un risc serios pentru durabilitatea şi progresul societăţii .

Pentru noi, calitatea unei relaţii se bazează mai întâi pe loialitatea şi onestitatea participantilor. Aceste calităţi presupun să respectăm angajamentele luate şi să ne cunoaştem bine capacităţile pentru a evita promisiunile fără acoperire.

De aceea, de fiecare dată când comunicăm cu interlocutorii noştri, suntem de bună credinţă, într-un spirit constructiv, respectuoşi faţă de aşteptările lor şi atenţi să furnizăm informaţii sincere, precise si complete.
Ne dorim relaţii de parteneriat pe termen lung iar această perspectivă este indisociabilă de un comportament loial şi onest, care constituie punctul de ancorare a încrederii reciproce.

Din acest punct de vedere, a nu fi loial şi onest reprezintă un mare pericol atât pentru viitorul GLOBAL ETHIC, pentru imaginea sa, cât şi pentru partenerii, membrii săi.

Principiul respectului faţă de celălalt antrenează reciprocitatea, fiecare dintre noi având drepturi de revendicat şi obligaţii de îndeplinit, fie că e vorba de persoane fizice, persoane juridice, instituții de stat etc. Acest principiu se referă mai ales la respectarea drepturilor persoanelor, a demnităţii lor în orice circumstanţe şi în unicitatea lor, dar şi la respectul faţă de culturi, deopotriva a bunurilor materiale şi imateriale aparţinând celorlalţi.

Acest principiu conduce politica GLOBAL ETHIC în materie de respect a vieţii private, a diversităţii şi a luptei împotriva altor discriminări, sau de prevenire şi sancţionare   a coruptiei.

GLOBAL ETHIC recomanda membrilor si  partenerilor săi să acţioneze în cadrul lor profesional în acord cu aceste principii de etică, în orice circumstanţă, oricare le-ar fi nivelul de responsabilitate şi interlocutorii.
Fiecare  avem obligaţia să nu acţionăm niciodată într-un fel care ar putea suscita cel mai mic dubiu asupra eticii noastre .

Direcţia de Etică şi Conformitate, din cadrul Secretariatului General al Global Ethic, are ca obiectiv să impulsioneze integrarea eticii în viziunea, strategia, managementul şi practicile GLOBAL ETHIC. Ea propune textele de bază, impulsionează punerea lor în practică prin diviziile operaţionale şi direcţiile funcţionale, veghează la completarea lor cu celelalte organizaţii de cercetare, fiind şi un facilitator şi un promotor contribuind la prevenirea riscului etic, impulsionând practicile profesionale conforme cu angajamentele GLOBAL ETHIC.

Categorii: Media