fbpx

“Segregarea, o formă gravă de discriminare’’

Publicat de dianatalpos25 pe

Ea constă în separarea fizică sau psihică, intenţionată sau neintenţionată, a categoriei de cetățeni  de restul, acest cadru permițând apariția fenomenelor de necompetivitate în toate structurile sociaetale, începând de la familie până la corporații, forțând societatea împotriva voinței sale să acționeze după principii şi valori sociale determinate de forțarea cetățeanului de a urma valori sociale inexistente. Așadar misiunea noastră este de a elimina segregarea de orice natura asigurând astfel o democrație colorată, eliminând segregarea de orice natură, cum ar fi de etnie, de orientare sexuală, de clasa socială, de valori credincioase etc. Societatea din timpurile noastre este prinsă în acțiuni continue de segregare şi de diferențiere accentuând că unele valori sau ideologii sunt mai importante, mai adevărate decât altele creând nenumarate conflicte. Ca mijloace împotriva segregărilor de orice natură misiunea noastră constă în egalarea forțelor segregate, asigurându-le toate mijloacele legale şi democratice, taberelor segregate inferioare, pentru a le putea aduce în condiții de forţe egale pentru a înlătura segregarea de orice natură si fel, din orice structură,  privată sau de stat.

“În România nu este vorba de o segregare intenționată, rezultat al unei politici locale sau centrale, ci o manifestare a tradiției, prejudecaților si inerției”, (Mihai Surdu)

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite reunită la Paris, la palatul Chaillot, pe 10 decembrie 1948 înţelegea să afirme în mod solemn „că recunoaşterea demnităţii  inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, al justiţiei şi al păcii în lume“.

Categorii: Media