fbpx

Ce este ― etica globală?

Etica globală este un concept care abordează și își propune să găsească soluții etice pentru problemele actuale ale lumii contemporane. Acestea includ schimbările climatice, sărăcia, terorismul, drepturile și libertățile omului, imigrația, resursele limitate, discriminarea, afacerile și comerțul internațional, turismul medical și alte chestiuni. Etica globală se ocupă de analizarea și evaluarea problemelor cu impact global, precum și a relațiilor etico-politice între state, companii, organizații sau persoane din diferite societăți sau comunități, cu scopul de a oferi o orientare minimă bazată pe valori și principii universale acceptate.

Etica globală este un domeniu care se extinde dincolo de granițele regionale sau continentale, implicând valori universale, norme și concepte etice care provin din domenii preexistente, dar care oferă, de asemenea, o înțelegere mai profundă a responsabilităților, solidarității, drepturilor și obligațiilor. Conținutul etic poate fi considerat global atunci când justificările, valorile, principiile și normele sale au o semnificație morală și aplicabilitate la nivel mondial. Un exemplu de conținut etic global este obligația de a respecta pe ceilalți, indiferent de cine sunt și în orice situație se află. Respectul egal față de orice ființă umană poate fi reflectat în ajutorarea directă a aproapelui, în același mod, indiferent dacă este vecinul de bloc sau o persoană pe care o întâlnim pentru prima dată.

Etica globală se concentrează mai mult asupra comunităților decât asupra persoanelor individuale pentru a maximiza eficiența. În opinia noastră, etica globală, care se bazează pe principii și valori larg acceptate, poate funcționa dacă este aplicată în domenii de interes global, cum ar fi etica mediului pentru problemele de poluare, etica drepturilor și a afacerilor în contextul globalizării economiei și pieței financiare, etica medicală și, în special, bioetica umană pentru dilemele cauzate de noile descoperiri științifice și biotehnologice, etica mass-media în contextul dezvoltării tehnologiei informațiilor și, în special, a internetului. Se poate observa că etica globală, înțeleasă în acest mod, este legată de etica normativă și etica aplicată, ceea ce permite mai multe variante și abordări diferite.