fbpx

De ce este Regula de aur un element important în construirea unei etici globale?

În opinia noastră, Regula de aur poate poate fi considerată un factor important în procesul de construire a eticii globale deoarece promovează în relaţiile cu ceilalţi un comportament prin care sunt cultivate valori recunoscute aproape de toată umanitatea. Regula de aur contribuie la soluţionarea conflictelor, promovând atât egalitatea, adică să tratezi toate persoanele în mod egal, cât şi nonviolenţa. Are un câmp larg de aplicabilitate, la grupuri mari de indivizi, am putea spune chiar la nivelul întregii rase umane, indiferent de rasă, apartenenţă religioasă sau etnie. În plus, Regula de aur este proactivă şi are o componenţă empatică. Aplicarea  Regulii de aur în relaţiile interumane este importantă şi pentru faptul că generează la rândul său valori importante pentru relaţiile interumane, dintre care amintim demnitatea, egalitatea, respectul faţă de om şi drepturile acestuia, echitatea, solidaritatea şi responsabilitatea care sunt, de asemenea, recunoscute în mod universal. Este ştiut că prin anumite puncte de vedere, unele doctrine religioase cu tendinţe fundamentaliste au încurajat atât în trecut, cât şi în prezent, extremismul religios şi violenţa practicate în numele unor convingeri care urmau a fi impuse prin forţă. În rândurile de faţă ne-am referit exclusiv la Regula de aur şi în opinia noastră, aceasta poate juca un rol important în procesul de construcţie nu doar a unei etici globale, ci chiar a unei culturi a păcii. Desigur,  abordarea poate fi realizată din perspectiva altor valori și principii religioase recunoscute universal care pot fi elemente importante în construcția eticii globale.