fbpx

Domenii de aplicare

• În ceea ce priveşte instituţiile de credit, la o primă vedere se pare că introducere
fiduciei în legislaţia română aduce multe avantaje, datorită faptului că sfera
activităţilor şi serviciilor bancare se extinde, dar şicateva dezavantaje, deoarece
fiducia ar putea fi folosită de către debitor pentru a ascunde masa patrimonială astfel încât creditorii să nu poată urmări bunurile acestuia.
• Operaţiunile sindicalizate.
• Fiind o instituţie nouă, nu există încă practică privitoare la activităţile care ar putea
intra sub incidenţa fiduciei, motiv pentru care vom arăta în continuare modul cum se utilizează fiducia şi care sunt principalele activităţi desfăşurate în special în Franţa, Italia, Germania.

În primul rând, în funcţie de scopul fiduciei se cunosc diferite forme:

– Fiducia-gestiune sau administare;
– Fiducia- liberalitate;
– Fiducia-credit
– Fiducia-garanţie
Evoluţia rapidă a pieţelor financiare şi clientela din ce în ce mai orientată spre
calitate au determinat cele mai mari grupuri financiare să îşi diversifice şi să
completeze propria ofertă, apelând fie la departamente interne fie la societăţi
controlate sau conexe, care sunt în măsură să ofere servicii specializate în
domeniul fiduciei.