fbpx

Fiscalitate si înregistrări contabile

Legislaţia fiscală privitoare la fiducie se găseşte în Legea 571/2003 privind Codul fiscal: art. 7; art.12; art. 25^1; art. 42^1; art. 115; art. 283^1; art. 296^27; art. 296^29
1. Aspecte privind FIDUCIARUL:
• ţine evidenţa contabilă separată pentru masa patrimonială administrată;
• are obligaţia să transmită constituitorului, trimestrial, pe bază de decont, veniturile şi cheltuielile în cazul în care constituitorul este şi beneficiarul;
• are obligaţia să determine prin expertiză tehnică veniturile din fiducie ale
beneficiarului, în cazul în care beneficiarul fiduciei este diferit de constituitor;
• remuneraţia proprie a fiduciarului se include în veniturile acestuia şi se impozitează ca atare
• valoarea contabilă a masei patrimoniale administrate este egală cu valoarea fiscală preluată de la constituitor;
• sunt aplicabile reglementările privind amortizarea fiscală – art. 24 Cod Fiscal
• pierderile fiscale înregistrate de constituitor nu se deduc la fiduciar, sunt pierderi
definitive.
• pierderile fiscale stabilite pentru perioada de fiducie nu pot fi deduse de beneficiar, dacă beneficiarul este diferit de constituitor

Aspecte privind CONSTITUITORUL şi BENEFICIARUL
• transferul masei patrimoniale de la constituitor – persoană fizică la fiduciar nu
constituie operaţiune impozabilă privind impozitul pe venit, dacă constituitorul este şi beneficiarul;
• transferul masei patrimoniale de la constituitor – persoană juridică la fiduciar nu
constituie operaţiune impozabilă privind impozitul pe profit dacă constituitorul este şi beneficiarul;
• dacă beneficiarul este fiduciarul sau o terţă persoană, cheltuielile ocazionate de
transferul masei patrimoniale de la constituitor la fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile
• dacă beneficiarul fiduciei este o terţă persoană (persoană fizică) veniturile obţinute din fiducie sunt încadrate la “Venituri din alte surse” – Titlul III – Cod Fiscal;
• Dacă beneficiarul o persoană nerezidentă, alta decât constituitorul, veniturile obţinute din fiducie sunt venituri impozabile în România;
• Daca beneficiarul este constituitorul persoană nerezidentă veniturile sunt
neimpozabile
• Pierderile fiscale înregistrate la constituitor înainte de contractul de fiducie nu se
deduc la fiduciar, constituie pierderi definitive
• Pierderile fiscale înregistrate în timpul fiduciei reprezintă pierderi definitive şi nu se deduc la beneficiar