fbpx

Țelurile si valorile Global Ethic

Principiile afirmate în ’’Declarația pentru o etica globală’’ dezbătut în PARLAMENTUL RELIGIILOR LUMII pot fi afirmate de toate persoanele cu convingeri etice,indiferent dacă sunt fundamentate religios sau nu.

       Textul începe cu afirmația “Lumea este în agonie”,o asumpție pe care întregul document se fundamentează. Lumea, se presupune că experimentează o criză fundamental în economia globală,ecologia globală și politicile globale.Marginalizarea populației,tensiunile dintre sexe și generații, dezbinarea religioasă și colapsul politic sunt astfel enumerate. Lumea este afectată de lipsă unei viziuni de ansamblu, confuzia creată de problemele rămase nerezolvate, paralizia de ordin politic, conducerea politică mediocră, lipsită de perspicacitate sau de previziune și interesul general scăzut pentru binele comun, toate acestea fiind evidente pretutindeni.

Declarația se fundamentează pe  2 principii :

 • Nu va exista o nouă ordine globală fără o etică globală
 • Orice ființă umană trebuie să fie tratată uman

 

       Se argumentează că,deși  deținem suficiente resurse economice,culturale și spirituale pentru a introduce o etică globală mai bună,aceasta va exista doar atunci când oamenii vor trăi pașnic împreuna,împărtășind responsabilitatea în ocrotirea Pământului. Prin urmare nu poate exista o noua ordine globală fără o noua etică globală.

În acestă ordine de idei,se consideră că:

 • Noi toți suntem responsabili de instaurarea unei mai bune ordini globale.
 • Este absolut necesar să ne implicăm în tot ceea ce ține de respectarea drepturilor omului, de libertate, dreptate, pace și ocrotirea planetei.
 • Diferitele religii și tradiții culturale nu trebuie să ne oprească atunci când trebuie combătută orice formă de tratament inuman sau când contribuim la binele umanității.

 

Declarația pentru o etică global caută să meargă dincolo de legi și prescripții, scopul sau fiind să atingă instinctul pentru justiție al bărbaților și al femeilor, dar și să aducă o schimbare în mentalitatea oamenilor astfel încât să găsească din nou valorile și înțelesurile vieții,o viața fundamentată în concepția autorului pe o Realitate Supremă.

Cu alte cuvinte:  

 • O mai bună ordine globală nu poate fi creată sau instaurată numai cu ajutorul legilor, al codurilor morale sau al convingerilor;
 • Instaurarea păcii, a dreptății si ocrotirea planetei depind de perspicacitatea și de bunăvoința bărbaților și a femeilor de a acționa în mod just.
 • Susținerea anumitor drepturi și libertăți presupune conștientizarea unei responsabilități și a unei sarcini care se adresează atât minții, cât și sufletului tuturor oamenilor.
 • Stabilirea unor drepturi în absența unei morale nu poate avea un caracter durabil la fel cum nu poate exista o mai bună ordine globală în absența unei etici globale.

Atfel etica globală trebuie înțeleasă ca un consens fundamental, bazat pe valori esențiale, pe standarde irevocabile și pe atitudini personale.

În ceea ce privește cel de-al doilea principiu. “orice ființă umană trebuie să fie tratată uman” ființa umană fără a face distincție în funcție de vârstă, sex, rasă, culoare a pielii, capacitate fizică sau mintală, limbă, religie, opinie politică sau origine socială sau națională, posedă o demnitate inalienabilă și de neatins.Noi toți suntem supuși greșelilor, suntem bărbați si femei departe de a fi perfecți, cu anumite limite și defecte.

Întreaga argumentație este închisa însă de un principiu care a rezistat de mii de ani și care se regăsește în multe religii și tradiții etice ale umanității: Nu face celorlalți ceea ce nu ai dori să ți se facă ție! Sau în termeni pozitivi: Ceea ce dorești să ți se facă, fă și tu celorlalți!

Declarația se dezvoltă deasemeni prin 4 directive enunțate:

 1. Atașamentul față de o cultură a non-violenței și a respectului pentru viață – idee ce atinge problema utilizării violenței, a traficului de droguri și crimă organizată, însoțite adesea de noi soluții tehnice ce au atins proporții globale.
 2. Atașamentul față de o cultură a solidarității și de o ordine economică justă – principiu  ce evidențiază existența foametei,a lipsei,a corupției și a șomajului într-o lume în care nenumărați oameni din diferite regiuni si de diferite confesiuni se străduiesc să fie solidari unii cu ceilalți și să muncească pentru a-și împlini propriile vocații.
 3. Atașamentul față de o cultură a toleranței și de o viață trăita în spiritul adevărului. Considerăm că nenumărați oameni din diferite regiuni și de diferite confesiuni se străduiesc să trăiască în onestitate și bună-credință și cu toate acestea, pretutindeni în lume întâlnim minciuna și înșelătorie, escrocherie și ipocrizie, ideologie și demagogie
 4. Atașamentul față de o cultură a egalității în drepturi și a parteneriatului între bărbați și femei- principiu ce acuză nedreptățile de ordin social ce forțează femeile si chiar și copiii să se prostitueze pentru a supraviețui – în special în țările mai puțin dezvoltate,forme condamnabile de patriarhat, de dominare a unui sex asupra celuilalt, de exploatare a femeilor, de abuz sexual asupra copiilor și de prostituare forțată.

Din perspectivele acestora, Kung afirmă că vechile învățături,comune tuturor religiilor pot să contureze o cale spre viitor, și caută să proclame în mod public acele lucruri pe care le avem în comun.

 1. Astfel “Să nu ucizi!” devine în termeni pozitivi: „Respectă viața!” și susține siguranța tutoror minorităților,justiția socială și politică,o cultură a non-violenței, respect pentru mediu și dezarmarea universală. Nimeni nu are dreptul să tortureze fizic sau psihic, să rănească, cu atât mai puțin să ucidă o altă ființă umană. Și nici un popor, nici un stat, rasă umană sau religie nu are dreptul de a ura, de a discrimina, de a purifica din punct de vedere etnic, de a exila și cu atât mai puțin de a lichida o minoritate „străină”, care se diferențiază din punctul de vedere al comportamentului său al părerilor diferite.
 2. Directiva „Să nu furi!” devine în termeni pozitivi: „Negociază în mod cinstit și onest!”, descrie sărăcia și violența și contra-violența care apare în societățile polarizate,unde furatul în sine devine necesar pentru supraviețuire,iar ura și resentimentele inevitabil se extind.Kung sugerează crearea și sancționarea instituțiilor economice la un nivel ridicat iar consumul din țările dezvoltate să fie controlat,atât timp cât economia de piață este realizată social și conștiința ecologică. Trebuie să prețuim simțul moderației și al modestiei în locul lăcomiei de nestăvilit pentru bani, în locul prestigiului și al consumului! Prin lăcomie, oamenii își pierd „sufletele”, libertatea, rațiunea, pacea interioară și toate atributele definitorii ale ființei umane.
 3. „Sa nu minți!” devine în termeni pozitivi: „Vorbește și acționează în spiritul adevărului!”,îndreptăm aceasta directivă în mod particular către media și politicieni, în plan secund și către artiști, scriitori și oameni de știință lideri religioși,pentru a putea deveni cu adevarat reprezentativi și responsabili,considerând ca toți aceștia:
  1. Nu trebuie să confunde libertatea cu libera alegere sau pluralismul cu indiferența față de adevăr.
  2. Trebuie să cultive bună-credința în toate relațiile și să condamne incorectitudinea, prefăcătorie și oportunism.
  3. Trebuie să caute, în mod constant, adevărul și sinceritatea incoruptibilă și să evite răspândirea unor neadevăruri partizane sau ideologice.
  4. Trebuie să slujească adevărul cu curaj și să rămână fideli și demni de încredere în loc să cedeze confortului oportunist.
 1. „Să nu comiți imoralitate de ordin sexual!” sau, în termeni pozitivi: „Respectați-vă și iubiți-vă unii pe alții!” facem un apel pentru o relație autentică intre sexe, pentru o schimbare în instituțiile căsătoriei și a familiei astfel încât să se protejeze drepturile tuturor membrilor prin respect mutual,apreciere și grijă.Condamnăm exploatarea și discriminarea sexuală ca fiind unele dintre cele mai puternice forme de degradare umană,considerând ca ,”avem datoria să ne opunem ori de câte ori observăm dominația unui sex asupra celuilalt – chiar și dacă acest lucru se realizează în numele convingerii religioase; indiferent unde este tolerată exploatarea sexuală sau indiferent unde se practică prostituția sau abuzul asupra copiilor”.

 

În concluzie facem un apel către toți oamenii întrucât planeta nu poate fi schimbată în mai bine, în absența unei transformări la nivelul conștiinței indivizilor și în viața publică,cu precizarea că:

 

 1. Va fi dificil de atins un consens universal în ceea ce privește numeroase întrebări etice dezbătute. Cu toate acestea, ar găsim soluții chiar și pentru întrebările cele mai controversate, în spiritul principiilor fundamentale pe care le-am prezentat aici.
 2. Se manifestă deja în toate sferele de activitate un nou simț al conștiinței în ceea ce privește responsabilitatea etică. Prin urmare, invităm un număr cât mai mare de profesioniști, cum ar fi fizicienii, oamenii de știință, oamenii de afaceri, jurnaliștii și politicienii, să dezvolte noi coduri etice.
 3. Se solicită ca diferitele comunități religioase să-și întocmească un cod etic specific: ce poate cuprinde învățăturile fiecărei tradiții religioase cu privire la semnificația vieții și a morții. Acest lucru va aprofunda și va conferi un caracter aparte eticii globale deja existente.