fbpx

Termeni și condiții

Mulțumim că ați vizitat acest site web. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile din acest document, deoarece orice utilizare a acestui site web necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor prezentate aici.

Politica de confidențialitate a website-ului

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către acest site web se supun prevederilor politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal de pe acest site web.

Acuratetea, integralitatea si actualitatea informatiei

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest site web, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acesta nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest site web se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteți de acord că este responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați orice modificări ale materialului și informațiilor de pe acest site web

Transmitere

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui site web prin poșta electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informații, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare vor fi tratate ca informații necofidențiale și ne-brevetate. Tot ceea ce transmiteți sau expediați devine proprietatea Fundației Global Ethic și poate fi folosit în orice scop, incluzând dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poștă. În plus, Fundația Global Ethic este liberă să utilizeze în orice scop (incluzând dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenție, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conținute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui site web. Nicio astfel de utilizare nu implică vreo compensație pentru terții care au transmis informația. Prin transmiterea acestor informații, garantați totodată că sunteți proprietarul materialului/conținutului transmis, că acest material/conținut nu este calomnios și că folosirea sa de către Fundația Global Ethic nu încalcă drepturile niciunei terțe părți și nicio altă lege în vigoare. Fundația Global Ethic nu are nicio obligație de a folosi informația primită.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor textelor, imaginilor sau altor materiale de pe acest website sunt proprietatea Fundației Global Ethic sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Aveți dreptul să parcurgeți acest website, să reproduceți porțiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribuiți altor indivizi. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrați intacte toate drepturile de autor și alte însemne de proprietate și cu condiția ca pe aceste reproduceri să apară însemnul de marcă înregistrată menționat mai jos. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau incorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.

Link-uri către alte website-uri

Linkurile de pe site-ul Fundatia Global Ethic vă pot duce către alte site-uri și sisteme în afara rețelei Fundației Global Ethic, iar Fundația Global Ethic nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor site-uri terțe. Linkurile sunt oferite în bună credință, iar Fundația Global Ethic nu poate fi considerată responsabilă pentru nicio modificare ulterioară în alte site-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei referințe către alte site-uri nu implică susținerea acestora de către Fundația Global Ethic. Vă recomandăm să citiți cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte site-uri pe care le vizitați.

Garanții și avertizări

Folosirea acestui website se va face pe riscul dumneavoastră personal și exclusiv.

Garanții

Acest website vă este oferit “așa cum este” și “așa cum este pus la dispoziție” și, ca urmare, Fundația Global Ethic nu oferă niciun fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutară sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de comercializare sau calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terțe părți, precum și că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat, și că orice sfat sau opinie obținută de la Fundația Global Ethic prin intermediul acestui website va fi corectă, de încredere. În consecință, Fundația Global Ethic nu face niciun fel de declarații și nu își asumă niciun fel de garanții cu privire la cele de mai sus.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că unele jurisdiții nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel încât unele din aceste excluderi nu vă sunt aplicabile. Vă rugăm să verificați legislația din țara dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau întrerupe, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

Responsabilitate legală

Fundatia Global Ethic şi/sau orice alte părţi implicate în crearea, executarea sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nicio responsabilitate legală sau de alt tip pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website prin intermediul unui link de pe acest website sau, în măsura permisă de legislația aplicabilă, ca urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poștă electronică trimis de dumneavoastră.

Fundatia Global Ethic şi/sau orice alte părți implicate în crearea, executarea sau prezentarea acestui website nu vor avea nicio responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, Fundatia Global Ethic nu va avea nicio responsabilitate legală sau de altă natură pentru nicio pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta calculatorul sau orice altă proprietate pentru că ați folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideți să descărcați vreun material de pe acest website, o faceți pe propriul dumneavoastră risc.

În limita maximă prevăzută de legislația aplicabilă, renunțați în mod expres la orice pretenție față de Fundatia Global Ethic sau față de reprezentanții săi, directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi, pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Activități interzise

  • Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care Fundația Global Ethic, la liberă sa alegere, îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:
    • Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidențialității (incluzând încărcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât și a oricărui alt drept legal al persoanei;
    • Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Fundația Global Ethic, angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputație a Fundația Global Ethic;
    • Încărcarea de fișiere care conțin viruși care ar putea crea daune proprietăților Fundația Global Ethic sau proprietăților altor persoane;
    • Afișarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate a Fundației Global Ethic sau ale terților.

Jurisdicție și lege aplicabilă

Produsele Fundației Global Ethic, materialele, ofertele și informațiile care apar pe acest site sunt destinate clienților și utilizatorilor din România. Fundația Global Ethic nu garantează că produsele și conținutul acestui website sunt compatibile sau disponibile în alte locații decât România. Vă rugăm să contactați distribuitorul nostru local pentru a obține mai multe informații despre disponibilitatea produselor în țara dumneavoastră. Produsele care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale și, ca atare, acestea nu reprezintă adevărata lor dimensiune, ambalaj, culoare etc.

Dumneavoastră și Fundația Global Ethic sunteți de acord că orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din Oradea, România.

PENTRU WEBSITE-URI GLOBALE

Fundatia Global Ethic nu garantează faptul că materialele și informațiile din acest website sunt disponibile sau potrivite în toate țările sau limbile.

Actualizarea avizului legal

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Vă rugăm să vizitați această pagină din când în când pentru a vă informa asupra acestora și a noilor informații.

  • Update 2023

Accesul supus restricțiilor locale

Site-ul GEF și toate informațiile și funcționalitățile conținute în cadrul acestora nu sunt destinate sau orientate către utilizarea de către persoane rezidente sau situate în orice jurisdicție în care (1) distribuirea acestor informații sau funcționalități este contrară legilor acestei jurisdicții sau (2) o astfel de distribuție este interzisă fără obținerea licențelor sau autorizațiilor necesare de către sucursala, filiala sau oficiul afiliat relevant al GEF și astfel de licențe sau autorizații nu au fost obținute.

Servicii și produse

Produsele și serviciile afișate pe site-ul GEF pot să nu fie eligibile sau disponibile rezidenților din anumite țări sau ale anumitor categorii de servicii fiduciare. Vă rugăm să consultați termenii și condițiile aplicabile, cum ar fi restricțiile de constituire sau notele specifice cheie pentru informații suplimentare.

Orice materiale, informații sau rapoarte publicate, distribuite sau altfel puse la dispoziție pe site-ul GEF sunt publicate cu titlu informativ și pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate informațiile despre preț sunt doar orientative. Nicio reprezentare sau garanție, expresă sau implicită, nu este furnizată în legătură cu acuratețea, completitudinea sau fiabilitatea materialelor și nici nu este o declarație.

Materialele nu trebuie privite de către destinatari ca un înlocuitor al exercitării propriei lor judecăți. Orice opinie poate fi modificată fără notificare prealabilă și poate diferi sau poate fi contrară opiniei exprimate de alte domenii de afaceri sau grupuri de GEF, ca urmare a utilizării unor ipoteze și criterii diferite. GEF nu are nicio obligație de a actualiza sau de a păstra informațiile conținute în prezent și nici de a elimina orice informație depășită de pe site-ul GEF sau de a marca în mod expres ca fiind depășită.

Nici o ofertă

Toate informațiile și materialele publicate, distribuite sau altfel puse la dispoziție pe site-ul GEF sunt furnizate în scopuri informative, numai pentru uz personal, necomercial. Nicio informație sau materiale publicate pe site-ul GEF nu constituie o solicitare, o ofertă sau o recomandare pentru a constitui patrimonii fiduciare sau pentru a încheia vreun act juridic de orice fel.

GEF nu oferă consultanță de investiții, juridice sau fiscale prin intermediul site-ului web al GEF și nimic din prezent nu ar trebui interpretat ca fiind un aviz financiar, legal, fiscal sau de altă natură. Nicio investiție sau alte decizii nu trebuie luate exclusiv pe conținutul sau informațiile găsite pe site-ul web al GEF.

Atunci când luați o decizie cu privire la investițiile dvs., ar trebui să solicitați sfatul unui consilier financiar profesional sau a unui expert calificat.

Privitor la declarațiile anterioare

Site-ul GEF poate conține declarații care constituie „declarații prospective”. În timp ce aceste declarații prospective pot reprezenta judecata GEF și nu are nicio obligație (și nu își exprimă în mod expres orice astfel de obligație) să își actualizeze sau să modifice declarațiile sale prospective, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau în alt mod.

Fără garanție Utilizarea site-ului dvs. GEF este pe riscul dvs. Site-ul GEF, împreună cu tot conținutul, informațiile și materialele conținute de acesta, sunt furnizate „așa cum este” și „la fel de disponibile”, fără niciun fel de reprezentări sau garanții de niciun fel. Orice materiale, informații sau conținuturi accesate, descărcate sau obținute altfel prin utilizarea site-ului GEF se face pe propriul dvs. risc, iar GEF nu este responsabil pentru nicio deteriorare a sistemelor dvs. de calculator sau pierderea de date care rezultă din descărcarea unui astfel de material. Fie că este expres sau implicit, în ceea ce privește site-ul web al GEF, și toate materialele, informațiile, conținutul și funcționalitățile conținute aici. Fără a limita cele de mai sus, GEF nu garantează acuratețea, actualitatea, completitudinea, securitatea, fiabilitatea sau disponibilitatea site-ului web GEF sau a informațiilor sau rezultatelor obținute în urma utilizării site-ului GEF, sau că site-ul GEF va fi disponibil în orice moment, sau este fără viruși sau fără erori.

Drepturi pentru proprietate intelectuală

GEF sau proprietarul terțului aplicabil, își păstrează toate drepturile, titlul și interesul (inclusiv drepturile de autor, mărci comerciale, brevete, precum și orice alte proprietăți intelectuale sau alte drepturi) în toate informațiile și conținutul (inclusiv toate textele, datele, graficele și siglele) de pe site-ul GEF. Pagini și/sau secțiuni individuale ale site-ului web GEF pot fi tipărite numai pentru uz personal sau intern și cu condiția ca aceste tipăriri să păstreze toate drepturile de autor aplicabile sau alte notificări de proprietate. Toți utilizatorii nu trebuie, fără limitare, să modifice, să copieze, să transmită, să distribuie, să afișeze, să efectueze, să reproducă, să publice, să licențieze, să încadreze, să creeze opere derivate din, să transfere sau să le utilizeze în alt mod, indiferent dacă parțial sau în întregime, orice informații, text, grafică, imagini, clipuri video, directoare, baze de date, listări sau programe software obținute de pe site-ul GEF în scopuri comerciale sau publice, fără permisiunea prealabilă în scris a GEF. Recuperarea sistematică a conținutului de pe site-ul GEF pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, o compilare, o bază de date sau un director (fie prin roboți, dispozitive automate sau procese manuale) sau crearea de link-uri către site-ul GEF fără permisiunea prealabilă de la GEF este strict interzisă.

Conflict cu Termeni adiționali

Anumite pagini web sau zone de pe site-ul GEF pot conține termeni, condiții, dezvăluiri și renunțări suplimentare (colectiv, „Termenii adiționali”). În cazul unui conflict între acești Termeni de utilizare și Termeni adiționali, Termenii adiționali vor guverna pentru acele pagini sau zone web.

Atenție !

Acești Termeni de utilizare se aplică pe www.globalethicfoundation.org precum și orice alte site-uri afiliate, servicii digitale sau aplicații pe care apare un link către acești Termeni de utilizare (colectiv, „site-ul GEF”) și se aplică tuturor vizitatorilor. Acești Termeni de utilizare și orice alți termeni care apar pe pagina de la care ați fost direcționați către acești Termeni de utilizare guvernează utilizarea site-ului dvs. web al GEF. Prin accesarea site-ului GEF, sunteți de acord să fiți legați în mod legal de Termenii de utilizare, atunci în vigoare. Vă rugăm să consultați informațiile legale suplimentare relevante aplicabile țării dvs.

Acești Termeni de utilizare, precum și informațiile și materialele conținute pe site-ul GEF pot fi modificate în orice moment și din când în când, fără notificare prealabilă. GEF poate adăuga funcții sau elimina funcții de pe site-ul GEF oricând și din când în când, la discreția noastră.Accesul continuu la site-ul GEF în urma oricărei modificări a acestor Termeni de utilizare va constitui acceptarea dvs. de Termenii de utilizare, astfel cum au fost modificați. Dacă nu sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni de utilizare, nu utilizați site-ul web GEF.