fbpx

De ce am avea nevoie de o etică globală?

Provocările cu care se confruntă umanitatea în prezent (sărăcia, terorismul, poluarea, discriminarea etc.), precum și cele generate de procesul globalizării, influențează în mod direct viața și bunăstarea noastră și deoarece etica ne furnizează valori despre cum să trăim pentru a avea o viața bună, este necesară o astfel de perspectivă asupra acestor probleme. P. Singer afirma, de asemenea, că realitățile generate de procesul globalizării necesită un punct de vedere etic care să ia în considerare întreaga comunitate globală. Într-un context global, se înțelege că este nevoie de noi raționamente și construcții etice pe fundamente ale unor valori universal recunoscute și asumate. Astfel, ar putea fi asigurate pentru ființele umane din toate părțile lumii condițiile care ar permite o viaţă decentă ,comunicare și colaborare mai ușoară, și-ar respecta valorile și tradițiile, chiar dacă sunt diferiți, pe baza unui nucleu de valori comune .

Existenţa unor probleme globale solicită răspunsuri și soluții pentru a influența lucrurile pe o scară globală, ceea ce implică responsabilități sporite. Pe măsură ce afacerile economice și politicile trec de sfera locală, devenind globale, și abordările trebuie redimensionate. De aceea, considerăm că este necesară o etică globală care să fie aplicată tuturor celor implicați în politici și afaceri mondiale prin acceptarea unui set de drepturi și responsabilități comune.

Cu toate că diferențele dintre culturi sunt prezente și reale, există anumite teme care se regăsesc în aproape toate tradițiile culturale. Acestea ar putea reprezinta o sursă importantă de inspirație pentru o etică globală.